Hantering av personuppgifter

Svenska English

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Från och med den 25 maj 2018 gäller den allmänna dataskyddsförordningen inom EU. Syftet med förordningen är att stärka skyddet för fysiska personer vid hantering av deras personuppgifter. Detta påverkar föranmälan.nu eftersom personuppgifter hanteras i tjänsten. GDPR ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PUL).

Att använda föranmälan.nu

 • När du registrerar dina egna personuppgifter i föranmälan.nu behöver du lämna samtycke till att dessa hanteras. Du väljer själv vilka uppgifter du vill registrera utöver de som krävs för att kunna använda tjänsten.
 • Om du registrerar andras personuppgifter måste dessa vara myndiga personer och du behöver en rättslig grund för personuppgiftsbehandling för registreringen.
 • Det ska finnas ett behov för varje personuppgift som registreras, dvs onödiga uppgifter ska inte registreras.

Vilka har tillgång till registrerade personuppgifter?

 • Alla användare som har registrerats under ett och samma konto har tillgång till varandras registrerade personuppgifter under kontot.
 • Alla användare som har registrerats under ett och samma konto har tillgång till personuppgifterna som registrerats i ärenden kopplade till kontot.
 • När en installatör skickar in ett ärende till en utvald nätägare kopplas nätägarens konto också till ärendet och därmed får nätägarkontots användare tillgång till personuppgifterna i ärendet.
 • På samma sätt får installatörskontots användare tillgång till uppgifterna i ett ärende som returneras av nätägaren.
 • Mirakelbolaget lämnar inte ut registrerade personuppgifter till några andra aktörer än de som nämns ovan.
 • Mirakelbolaget hanterar inte registrerade personuppgifter för något annat ändamål än för att föranmälan.nu ska fungera.

Övrigt

 • För att ett ärende ska raderas i sin helhet från föranmälan.nu behöver såväl installatör som nätägare radera ärendet om installatören någon gång skickat in ärendet till nätägaren. Om ärendet aldrig skickats in till någon nätägare räcker det med att installatören raderar ärendet för att det ska raderas i sin helhet.
 • Personuppgifter som registrerats i ett ärende ligger kvar så länge ärendet finns registrerat i tjänsten.
 • Om du är en användare av föranmälan.nu kan du själv radera din inloggning om du vill att dina personuppgifter som är kopplade till kontot ska tas bort från föranmälan.nu. Du kan även kontakta Mirakelbolaget om du vill ha hjälp med detta.
 • Kontakta snarast Mirakelbolaget om du har anledning att tro att någon missbrukar personuppgifter i föranmälan.nu.
 • Alla uppgifter som registreras i föranmälan.nu lagras på servrar i Sverige.

Kontaktuppgifter till Mirakelbolaget