För att lägga till en användare måste du ha en rättslig grund för personuppgiftsbehandling eftersom dennes personuppgifter kommer hanteras i föranmälan.nu
Läs om hur personuppgifter hanteras i föranmälan.nu
Har du en rättslig grund för detta?
Genom att skicka ärendet bekräftar du också att du har en rättslig grund för personuppgiftsbehandling av de uppgifter du matat in i ärendet.
Avisera installatör
Villkor som ska vara uppfyllda för att en avisering ska skickas som mejl eller SMS
Händelse ska vara
och typ ska vara
och {contactType} ska vara
Notera att en föranmälan
saknar handläggare när den
skickas in till nätföretaget

Rikta rätt är en lista som publiceras av Energiföretagen Sverige med syftet att förenkla administrationen vid anslutning av växelriktare till elnätet. En växelriktare måste inte finnas på listan för att få anslutas till elnätet. Att en växelriktare finns med på listan innebär inte heller ett formellt godkännande av växelriktaren. Det berörda elnätsföretaget kan alltid kräva in dokumentation som styrker att samtliga krav är uppfyllda direkt från den som begär anslutning, oavsett om växelriktaren är listad på Rikta rätt eller ej.

Löpnummer
Fabrikat *
Typbeteckning/Modellnummer *
Programvara (versionsnummer)
Effekt (kW) *
Antal faser *
Energikälla
Granskad (Datum)
Kommentarer

* När du valt växelriktare och klickar OK kommer uppgifter om fabrikat, typbeteckning, effekt och antal faser föras över till din föranmälan. Tänk på att effekten är angiven per växelriktare, dvs om flera växelriktare installeras ska den totala märkeffekten anges i din föranmälan.

  1. Öppna appen för Mobilt BankID
  2. Tryck på QR-symbolen i appen
  3. Rikta kameran mot den här QR-koden
  4. Följ instruktionerna i appen för att skriva under