Testsida för REST API

Information

Här kan man testa API:et som kan användas för att integrera föranmälan.nu med andra system på nätbolaget, t.ex. ärendehanteringssystem. Nätbolaget behöver en separat API-licens för att kunna använda API-funktionerna.

Autentisering

I nedanstående anrop kommer användarnamn och lösenord läggas in som Http Request Header Basic Authentication och som cookie för att kunna använda webbläsaren för uppladdning av bilagor. Notera att vi dock rekommenderar att alltid använda Request Header oavsett vilket http-metod som används.

Hämta ärendelista

Hämta statiska listor

Hämta ett ärende

Vem sparade ärendet?

Hämta historik för ett ärende

Hämta bilagelista för ett ärende eller ett meddelande

Hämta en bilaga

Hämta en kartskiss som zippade shape-filer

Hämta meddelanden för ett ärende

Hämta ett ärende som pdf

Hämta underskriven bilaga "Produktion typ A" som pdf

Ladda upp bilaga

Skicka ett meddelande

Uppdatera ett ärende

Radera ett ärende

Hämta privata noteringar för ett ärende

Skapa en privat notering

Uppdatera en privat notering

Radera en privat notering